Protetyka (odbudowy złożone)

Odbudowy złożone, tzw. kombinowane wymagają dużej precyzji w trakcie kilku złożonych wycisków jak również podczas fazy laboratoryjnej. Są to rekonstrukcje łuków zębowych z zastosowaniem protez ruchomych (szkieletowych), opartych głównie na zębach własnych oraz czasami dodatkowo na implantach, a w niewielkim stopniu na tkankach miękkich (śluzówka). Elementami łączącymi z protezą kombinowaną są zasuwy, zatrzaski, kładki, korony teleskopowe i inne.

Most ruchomy - zdejmowany

Stanowi "formę" przejściową pomiędzy protezami stałymi (korony i mosty), a protezami kombinowanymi. Elementami retencyjnymi (mocującymi) mogą tu być rygle, korony teleskopowe, zatrzaski itp. Zaletą tego rozwiązania jest bardzo dobra estetyka i stabilizacja oraz możliwość wyjęcia całego uzupełnienia z jamy ustnej. Ułatwia to dokładne oczyszczenie filarów i samej konstrukcji mostu.

Protezy overdentures

Wykorzystują do podparcia i stabilizacji własne korzenie i ewentualnie implanty z zamocowanymi na nich różnego rodzaju zaczepami. Podstawową częścią konstrukcji używanej w tym rozwiązaniu jest również proteza szkieletowa. Protezy szkieletowe wykonujemy ze stopów:

 • WIROBOND
 • WIRONIUM
 • TYTAN
 • Protezy osiadające

  Wykonywane są w przypadku całkowitego braku zębów lub u pacjentów, których nie stać na nowsze rozwiązania. Utrzymują się one na zasadzie przyssania wspomaganego mięśniami policzków, warg oraz języka lub przy pomocy klamer. Ze względu na pobudzanie zaniku dziąseł ich stosowanie stopniowo się ogranicza.

  Protetyka

  Korona jest to odbudowa zęba wykonana z samego metalu, z metalu i porcelany lub porcelany na konstrukcji kosmetycznej, niemetalowej (tlenek cerkonu, tlenek glinu), imitująca kształtem i kolorem ząb naturalny.

  Korony porcelanowe

 • na podbudowie metalowej
 • złoto (konstrukcje odlewane)
 • stopy półszlachetne
 • tytan

 • Wszystkie korony na podbudowie metalowej, począwszy od siekaczy centralnych aż do pierwszych zębów trzonowych wykonywane są ze stopniem porcelanowym. Warunkuje to bardzo dobry efekt kosmetyczny, zbliżony do estetyki koron pełnoceramicznych.

  Na podbudowie z tlenku cerkonu

  (Technika CAD/CAM - skanowanie modeli oszlifowanych zębów pacjenta i komputerowe frezowanie podbudowy cerkonowej). Stomatolog wykonuje w gabinecie bardzo dokładny wycisk oszlifowanych zębów i przesyła go do laboratorium dentystycznego. Technik na gipsowym modelu zębów pacjenta modeluje z wosku konstrukcję przyszłej korony lub mostu. Konstrukcja ta jest następnie skanowana przy pomocy komputerowego lasera, a komputerowa frezarka rzeźbi dokładną jej kopię w tlenku cerkonu o białej lub zbliżonej do kolorystyki zębów barwie. Praca uzyskuje swój ostateczny kształt i kolor dzięki konwencjonalnej ceramice napalanej na cerkonowej konstrukcji. Jest to ceramika najwyższej klasy, pozwalająca na odbudowę nawet czteropunktowymi pełnoceramicznymi mostami w odcinku przednim jak i bocznym.

  Pełnoceramiczne - bez konstrukcji metalowej

  Jak przy cerkonie, tak i w tym przypadku lekarz pobiera bardzo dokładny wycisk, niemniej dokładnie oszlifowanych zębów i przesyła go do laboratorium. W laboratorium komputerowy skaner analizuje powierzchnię modelu i przesyła zebrane informacje do fabryki Procera Sandvik w Sztokholmie. Tam przy zastosowaniu systemu projektowania CAD/CAM oraz specjalnej technologii napylania i spiekania wykonuje się tzw. czapeczkę czyli konstrukcję, na której technik już w Polsce napala odpowiednie warstwy porcelany, aż do uzyskania zadowalającego efektu estetycznego.

  Mosty porcelanowe

  Mosty możemy zacementować na oszlifowanych zębach własnych lub implantach. Składają się one najczęściej z dwóch koron połączonych konstrukcją imitującą brakujące zęby.

 • mosty na konstrukcji metalowej - j.w.
 • mosty na konstrukcji z tlenku cerkonu - j.w.
 • Licówki porcelanowe

  Są to porcelanowe "nakładki" przyklejane specjalnym klejem kompozytowym do wargowej i policzkowej powierzchni koron zębów. Stosuje się je w celu poprawy estetyki (koloru i kształtu) naturalnego uzębienia.

  Wkłady (INLAY) i nakłady (ONLAY)

  Odbudowują brakującą część korony zęba. Przyklejane są również klejami kompozytowymi.

 • porcelanowe
 • kompozytowe
 • na podbudowie galwanicznej (złoto)
 • złote (odlewane)
 • Wkłady koronowo-korzeniowe

  Przy zachowanym korzeniu własnym odbudowują brakującą, np. złamaną część koronową zęba:

 • metal
 • złoto
 • stopy półszlachetne
 • kosmetyczne - włókno szklane

 • Więcej informacji na temat protetyki można znaleźć na stronie Protetyka Otwock